Management

Nurgazy Kuldzhaev – President

Aleksandr Zolotukhin – Secretary General

Aigerim Isakova – International Relations Manager

Nikolay Kotlyarov – GIR Coordinator